Hybridboard (Darkinfrared+Konveksiyon): Dünya’ da ilk olarak Kuas tarafından üretilen ve %100 Kendi İnovasyonu olan ”Hybridboard” isim hakkı Şirket bünyesinde saklıdır. İki Teknolojiyi (Doğal Konveksiyon ve İnfrared Isıtma Sistemi) bir arada sunarak, hem bulunduğu ortamdaki havayı, hemde ortamdaki canlı ve cisimleri aynı anda ısıtır, Homojen bir ısı dağılımı sağlar. İstenildiğinde Bu özelliklere Easy link ile, Kablosuz Akıllı Termostat eklenerek ek bir tesisat hattı döşemeden, duvarlarınızı kırmadan, dökmeden Montaj kolaylığı ve Isıtıcılarınızı istediğiniz Oda Sıcaklığına ayarlama Konforu sunar.

HYBRIDBOARD (HB)

Hybridboard Isıtıcılar iki teknolojiyi birarada sunan sisteme sahiptir. Kuas Teknoloji tarafından Dünya’da bir ilk olarak yapılan bu ısıtıcılar;Konveksiyon Teknolojisini ve Dark infrared prensibini birarada sunarak,tasarruflu,sağlıklı,verimli ısınma sağlamaktadır.Bu hibrit teknolojisi ile tasarruflu,sağlıklı ve güvenli ısınmada bir çığır açan ısıtıcılarımız başta Avrupa üzere Dünya’nın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir.

Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

RoHS, elektronik kartlarda veya malzemelerde bazı maddelerin olmamasını şart koşan bir direktiftir.İngilizce kelime olarak Restriction of Hazardous Substances Directive (belirli zararlı maddelerin faaliyetini kısıtlama) baş harflerinden meydana gelmektedir. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul gören 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik mamullerde belirli zararlı elementlerin faaliyetini kıstlayan yönergedir.

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

EMC Testleri, bir cihazın elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilenebilmesi veya diğer cihazları bozabilmesi kapsamında, elektrikli ve elektronik tüm cihazlara uygulanacak gereklilikleri belirlemektedir.

HYBRIDBOARD (HB-R) (EASY LINK)

KUAS Infrared Panellerden Receiver ve Wi-Fi modüllü ürünlerin birbiri ile iletişimini ve kullanıcıya tek noktadan kontrolü sağlayan akıllı sistemdir. Wi-Fi modüllü infrared panellerde app desteği ile uzaktan erişim ve kontrol sağlanmaktadır. Yaşam alanları ve ticari mekanlarda birden çok panel kullanımında panellerin birbiri ile iletişimini ve programlamasını yapabilen kurulumu ve kontrolü kolay bir akıllı sistemdir.

ikon5
Enerji Tasarrufu
ikon4
Doğa Dostu
ikon3
Kolay Kurulum
ikon2
Sağlıklı Isınma
ikon1
Aşırı Isınmaya Karşı Koruma