Genel

Kızılötesi Antiviral Projesi

Dünya çapında yapılan çeşitliaraştırmalar sonucu, salgın hastalıklara neden olan bakteri ve virüslerinöksürdükten veya hapşırdıktan sonra ortama ve organizmanın yapısına bağlıolarak yaklaşık 3 saat boyunca havada asılı kalabileceği ve damlacık olarakyüzeyde 3 gün yaşayabileceği tespit edilmiştir.

 

Corona virüsünün hayatımızagirmesi ve virüsün hava yoluyla bulaştığı ortaya çıkmasıyla birlikte; solunanhavanın da kalitesi çok daha önemli olmuştur. Bu sebeple ev, işyeri, alışverişmerkezi, otel, hastane ve büyük mekânların iklimlendirme ve havalandırmasistemlerinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi önemli hale gelmiştir.

 

Mart 2020’ de başlananTübitak UME ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin beraber yürüttüğü KızılötesiAntiviral Projesinde, uzak dalga (dark infrared) kızılötesi ışınlarınınbakteri, virüs, mantar sporu gibi mikro organizmaların üzerindeki etkileriaraştırılmaktadır.

 

Bu araştırma kapsamında eldeedinilen ilk bulgular , Uzakdalga Kızılötesi ışınlarının Bakteri ve Virüsleriöldürme etkisinin umut verici olduğu yönündedir.

 

Geleneksel ısıtma sistemlerikonveksiyona dayalı “hava ile ısı transferi” olduğundan mevcut pandemişartlarında bulaş riskini daha da arttırmaktadır. Oysaki Kuas uzak dalga ısıpanelleri (ISP Serisi) ışınım yolu ile çalıştığından, ortamdaki havayı durağanhalde bırakarak ısıtmakla kalmayıp, havadaki mikro organizmaların ve yüzeydekidamlacıkların daha hızlı kurumasını sağlamaktadır.

 

Bu kapsamda KuasTeknoloji 12 yılı aşkın Dark İnfrared alanındaki bilgi birikimi ile Projedeİşbirliği içerisinde hareket etmektedir.

 

(Tübitak ve Cerrahpaşa TıpFakültesi tarafından yürütülen ölçümler devam etmektedir.) Güncellemeleriburadan takip edebilirsiniz.

 

 

Proje Ortakları

 

CerrahpaşaTıp Fakültesi – Doç. Dr. Ahmet Baş

 

Tübitak UME : Dr.Baki Karaböce – Dr. Erkan Danacı – Doç. Dr. Hüseyin Sözeri