Basında biz

Kuas Teknoloji Cansun Kuas: “Güzel işbirlikleri yaptık, fuar bizim için gerçekten çok verimli geçti.”

Bu fııara katılmaktaki amacınız nedir?

Kuas Teknoloji %90 Avrupa’ya üretim yapan bir şirket. Yaklaşık bir ay evvel de şirketlerimizin % 50 hissesini bir Alman şirkete satarak işbirliğine gittik. Bu bizim için stratejik bir evlilik oldu çünkü iki ta- raf da bundan faydalanıyor. Merkezimiz İstanbul, Hadımköy’de, Buraya katılmak- taki amacımız üretiminin tamamına ya- kın bir kısmını yurtdışına gönderen bir firma olarak ürünlerimizin Türkiye’de de tanıtılmasını arzuladık. İzmir’de bizim için stratejik açıdan elektrikli ısınmada önemli bir yer olduğu için buradan başladık.

 

Peki burada hangi ürünleri sergiliyorsunuz?

Burada uzak dalga infra-red ısıtıcılar üreten bir şirketiz ve sektörümüz- de Avrupa’ da lider şirketlerden biriyiz ama Türkiye’de bizi kimse tanımıyor. Avrupa’da da 12 ülkede faaliyet gösteriyoruz.

 

Gelen ziyaretçilerin niteliği lıakkında neler söylemek istersiniz?

Çok ilgililer ve çok da güzel işbirlikle- ri yaptık burada yani bu fuar bizim için gerçekten çok verimli geçti. Bizimle iş birliği yapan şirketler arasında çok büyük şirketler var, hatta iç piyasada ortaklığa gitmek istiyorlar. Biz Kuas Teknoloji ola- rak ilk defa bir infrared ısıtıcıyla konveksiyonel ısınma sistemini bir bünyede birleştirdik, bunun da adı hybridboard, isim hakları patentleri bizdedir. Şu anda da Almanya’ da en çok satan ürün budur.